Malování a kreslení

čtvrtek
od 14:30 do 16:00
vhodné pro žáky 6-11 let

Dětské kroužky Kamarád

Jsme společnost Dětské kroužky Kamarád zabývající se pořádáním zájmových kroužků pro děti v základních a mateřských školách. Máme několikaleté zkušenosti v této oblasti. Děti se mohou těšit na naši pestrou a moderní nabídku sportovních, tanečních, jazykových, edukativních, divadelních, hudebních, výtvarných a tvořivých kroužků. Naším posláním je pomoci dětem nalézt oblast, ve které mohou vyniknout, probudit v dětech vášeň, zvědavost a zájem o vybraný kroužek. Radost a spokojenost dětí je u nás na prvním místě a je pro nás největší odměnou.

Máte zájem o tento kroužek? Napište nebo zavolejte lektorovi.

info@krouzky-kamarad.cz

605 525 001

Náplň kroužku je zaměřena na základy kresby a malby podle skutečnosti a volné tvorby, která vychází z vlastní představivosti. Děti seznámíme se základními výtvarnými technikami a tématy. Děti se učí poznávat základy stavby obrazu, kompozici, barevnou skladbu, budou se učit kresbu zátiší (tužkou, uhlem, rudkou, tuší a postupně přejdou k malbě pastelem, akvarelem, akrylem a olejem. Důraz je kladen na perspektivu a proporce, a figurální a portrétní kresbu. Kromě praktických dovedností jsou děti seznamovány i s teoretickými principy výtvarných technik. Tento kroužek rozvíjí umělecké nadání, estetické cítění a kreativitu. V ceně kurzovného je zahrnutý veškerý materiál potřebný do kroužku.

Datum: od 7. 10. 2021 do 6. 1. 2022

Počet lekcí: 13 lekcí

Délka lekce: 90 min.

Cena: 2 000 Kč / pololetí

Kapacita: 10-13 osob

Místo: učebna E

Pomůcky: přezůvky, pracovní plášť nebo dlouhé triko

Přihlašování: Rodiče své děti mohou přihlašovat přes naše webové stránky www.krouzky-kamarad.cz, kde vyplní elektronickou přihlášku do kroužku anebo se mohou také přihlašovat přímo na náš e-mail info@krouzky-kamarad.cz. V případě dotazů nás mohou kontaktovat na telefonním čísle 605 525 001.