Tvořivé dílny a výroba šperků

Tvořivé dílny a výroba šperků

Krásný kroužek, který je určen pro všechny děti , jež láká kreativní umělecká činnost. Tento kroužek je zaměřen jak na výrobu šperků, tak i na netradiční výtvarné techniky, kde se děti naučí kreativně pracovat s nejrůznějšími materiály. Děti si rozvinou jemnou...
Tanečky s prvky baletu

Tanečky s prvky baletu

Tanečky s prvky baletu kombinuje různé taneční styly a zahrnuje především klasický tanec s prvky baletu či výrazový tanec, kde se děti naučí skrz pohyb vyjádřit své pocity, myšlenky a příběh. Děti rozvinou své taneční schopnosti, pohybové nadání a osvojí si základy...
Zobcová sopránová flétna

Zobcová sopránová flétna

Nácvik správných návyků při hře na nástroj, dýchání, rytmický zápis, čtení z not, hra na flétnu ve skupině. Vystoupení na Vánoce a na konci školního roku.
Hudebně dramatický kroužek

Hudebně dramatický kroužek

Dechová a hlasová cvičení, pěvecké činnosti, seznámení se s rytmickými nástroji, skupinová hra na nástroje, rytmická cvičení, základy hudební nauky hrou, hudebně pohybová výchova, dramatizace hudebních skladeb, Vystoupení na Vánoce a na konci školního...