Hudebně dramatický kroužek

Hudebně dramatický kroužek

Dechová a hlasová cvičení, pěvecké činnosti, seznámení se s rytmickými nástroji, skupinová hra na nástroje, rytmická cvičení, základy hudební nauky hrou, hudebně pohybová výchova, dramatizace hudebních skladeb, Vystoupení na Vánoce a na konci školního...