Zobcová sopránová flétna

Zobcová sopránová flétna

Nácvik správných návyků při hře na nástroj, dýchání, rytmický zápis, čtení z not, hra na flétnu ve skupině. Vystoupení na Vánoce a na konci školního roku.
Hudebně dramatický kroužek

Hudebně dramatický kroužek

Dechová a hlasová cvičení, pěvecké činnosti, seznámení se s rytmickými nástroji, skupinová hra na nástroje, rytmická cvičení, základy hudební nauky hrou, hudebně pohybová výchova, dramatizace hudebních skladeb, Vystoupení na Vánoce a na konci školního...